respect

Noticies Limit

Gener 2010 - AD Municipal al Consell de Mallorca

Limit Tecnologies amb col.laboració de IN2 s’adjudican el concurs “AD Municipal al Consell de Mallorca “. L’objecte d’aquest contracte és la creació d’una extranet de tramitació municipal que permeti agilitar la tramitació electrònica entre les administracions local, en concret entre els ajuntaments i el Consell de Mallorca, utilitzant eines basades en estàndards oberts i programari lliure.

Leer más...

Gener 2010 - Sistema de Telecontrol de la Xarxa d’Aigua Potable de Santa Ponça

Limit ha realitzat l’Implantació d’un sistema de telecontrol de la xarxa d’aigua potable del municipi de Santa Ponça, que permet la monitorització dels dos dipòsits de subministrament, el lliurament d’aigua de Calvia2000 i els dotze sectors actuals de la xarxa, amb control de pressió i cabal. També permet el telecomandament de les bombes d’impulsió de les diferents estacions i la generació automatitzada d’alarmes telefòniques. La informació que recullen aquests equips és visualitzada a la central d’ATERCA, empresa concessionària del servei, i servida en format web.

Leer más...