respect

Noticies Limit

OBSI - PYME

Limit Tecnologies ha desenvolupat i ha implementat la plataforma obsi.ibit.org, per L'Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) de la Fundació iBit, el qual té com objectiu el ser instrument de recerca i anàlisi dels principals indicadors de la implantació de la Societat de l'Informació a la nostra Comunitat.
El projecte s'ha dut a terme dins el conveni de col·laboració entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel desenvolupament del Programa PYME Digital en l'àmbit del Plan Avanza.
El desenvolupament d'aquesta web 2.0 s'ha dut a terme amb tecnologia open source que podrà esser alliberada sota llicència GPL i distribuïda a la comunitat.

Adjudicació concurs de l’IBIT

Limit Tecnologies s’ha adjudicat el concurs de l’IBIT pel desenvolupament d’una aplicació de gestió de plans de rehabilitació mitjançant videojocs.  Aquest projecte  pretén crear un sistema que permeti a les persones amb discapacitats realitzar exercicis, en forma de videojocs des de el seu domicili per estimular la mobilitat de parts del cos i funcions cognitives.

Implantació telecontrol

Limit Tecnologies realitzarà per a l’empresa Aquaplan del Grup Agbar (Aigües de Barcelona) la implantació d’un sistema de telecontrol via radiofreqüència per a la xarxa de distribució d’aigua potable d’onze municipis del Pla de Mallorca (Montuïri, Porreres, Algaida, Llubí, Villafranca, Maria, Lloret, Ariany, Santa Eugènia, Costitx i Sineu). S’instal·laran equips d’automatització amb comunicació via ràdio als diferents pous i dipòsits que conformen la xarxa de distribució per tal de disposar d’una eina centralitzada de supervisió, gestió i telecomandament.

Aplicació subcontractistes

Limit tecnologis ha desenvolupat una aplicació web per empreses constructores que els hi permet gestionar la relació amb els seus subcontractistes en l’àmbit de la documentació necessària relativa al personal, maquinaria i obres en les que aquests participen. L’objectiu de la aplicació es agiliztar la presentació de la documentació, reduint de manera important la dedicació que a aquests efectes ha de realitzar-se a l’empresa, així com millorant el control respecte dels recursos que aporta el subcontractista, disposar en temps reial del coneixement de quina es la situació legal del mencionats recursos i poder preveure qualque alteració en l’estat dels mateixos que pogués posar en risc el compliment normatiu en l’execució de l’obra.

Juliol 2010 – GestOli

Limit Tecnologies realitzarà l’ampliació del projecte GestOli. Aquest projecte ha sigut desenvolupat per la Fundació Ibit en col·laboració amb el Govern Balear i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Oli de Mallorca i és una aplicació de gestió del procés de producció d’oli de les tafones i envasadores adscrites a la DO Oli de Mallorca.

Els objectius principals del projecte són:

  • Adaptació de l’aplicació a les noves necessitats detectades
  • Incorporació d’un mòdul de tramitació desenvolupant a partir de SISTRA
  • Implantació del sistema en el sector i aprovisionament d’equipament