respect

Noticies Limit

Presentación Administración Electrónica Municipal

Limit Tecnologies ha participado hoy miércoles 25 de mayo en la presentación por parte del Consell Insular de Mallorca del proyecto "Administración Electrónica Municipal" a los jefes de servicio del ayuntamiento de Palma. Se ha realizado una sesión informativa de la utilización de la extranet y el sistema de tramitación que hemos desarrollado conjuntamente con la empresa IN2. El eje de la presentación ha sido enseñar cómo se realizarán los trámites entre el ayuntamiento y el Consell Insular de Mallorca mediante la extranet municipal.

Jornada de Administración Electrónica

Limit Tecnologies SL ha participado en la Jornada del 16 de mayo, de Administración Electrónica organizada por el Consell Insular de Mallorca y dirigida a los ayuntamientos, con la intención de enseñarles cómo será el funcionamiento de la extranet municipal y los trámites electrónicos que se han desarrollado. Estas acciones se enmarcan en el proyecto del concurso del lote 2 que nos adjudicamos en 2009 la UTE formada por Limit e IN2. La extranet municipal tiene como principal objetivo posibilitar la tramitación electrónica por parte de las entidades locales hacia el CIM.

Jornada Empresarial per a la Innovació

El pròxim 27 de maig tindrà lloc a CETEBAL, Manacor, la Jornada Empresarial per a la Innovació i la Sostenibilitat amb l'objecte de crear un espai on compartir inquietuds, experiències i reflexions sobre el mon de l'empresa, la innovació i la sostenibilitat, amb l'ànim de trobar camins per a col·laborar  i avançar. La presentació del acte la realitzarà el Director del "Centre de Recerca Econòmica" D. Antoni Riera Font.
En el document annexat trobarà el programa i la fulla d'inscripció, totalment gratuïta. Les places són limitades, així que quan abans reservi el seu lloc millor.

icon Jornada_Empresarial

icon Inscripció format PDF

icon Inscripció fomat DOC

Adjudicació Concurs Administració Electrònica

L’UTE formada per Limit Tecnologies, S.L. i IN2 s’ha adjudicat el concurs de la DGTIC del Govern de les Illes Balears, de "Interoperabilitat i gestió d’expedients  del servei d’administració electrònica del Govern de les Illes Balears", projecte que s’haurà de desenvolupar durant els pròxims dos anys i que té com a finalitat la implantació d’una plataforma d’interoperabilitat, el desenvolupament i evolució del gestor d’expedients Helium, i l’anàlisi, desenvolupament i implantació d’expedients per les institucions del Govern.

Classificació Empresarial

Limit Tecnologies ha estat inscrita per la Junta Consultiva de Contractació del Ministeri d’Economia i Hisenda com empresa de serveis en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat en les següents classificacions:

V2 categoria D - Serveis de desenvolupament i manteniment de programes d'ordenadors (fins a més de 600.000 €)
V3 categoria B - Serveis de manteniment i reparació d'equips e instal.lacions informàtiques i de telecomunicacions ( fins a 300.000 €)
V5 categoria D - Serveis d'explotació i control de sistemes informàtics i infraestructures telemàtiques (fins a més de 600.000 €)

La classificació es un requisit indispensable per poder optar a qualsevol licitació al territori nacional. Aquesta acció s'emmarca dintre de l'estratègia d’expansió per part de la nostra empresa fora de les  Illes Balears.