respect

GESTOLI

Limit Tecnologies, adjudicatari del concurs de l’IBIT pel desenvolupament de GESTOLI, ha lliurat recentment aquesta aplicació.

GESTOLI és una aplicació informàtica “on-line” per a la gestió de la comptabilitat del sector de l'Oli de les Illes Balears, amb l’objectiu d’incorporar les tecnologies de la informació i de la comunicació a la gestió de la comptabilitat i de la traçabilitat en el sector de l'oli.

Es poden destacar els següents punts:

  • Simplificació les tasques burocràtiques.
  • Seguiment de l’establiment des de qualsevol lloc del món: l’aplicació s’ha desenvolupat com a aplicación web, amb Java, i s’ha desplegat sobre un servidor JBoss.
  • Presentació electrònica de les declaracions de l'oli relacionades amb el Consell Regulador, realitzades amb Sistra, o via pdf.
  • Transparència del sistema de traçabiliat i control.
  • Inclou un mòdul de Qualitat dins de l'establiment, com els APPCCs (anàlisi de perils i punts de control critics), traçabilitat,...
  • Web d'accés públic amb informacions sobre l'oli de DO, como emprar-lo, traçabilitat, informacions, etc.