respect

Gestió de plans de rehabilitació

Límit Tecnologies ha estat l’empresa adjudicatària per part de l’IBIT de l’aplicació de gestió de plans de rehabilitació que té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones discapacitades desenvolupant  un sistema de telerehabilitació orientat a estimular la mobilitat de parts del cos i funcions cognitives a través de la utilització de videojocs. Amb aquest sistema s’evitaran els desplaçaments que aquestes persones han de realitzar pel seguiment de les seves teràpies de rehabilitació.
La plataforma es composa de dos elements diferenciats:

  • La plataforma o client com element encarregat d’interaccionar amb el pacient i executar els diversos videojocs. El seu usuari final són els pacients.
  • El servidor d’informació o servidor com la part encarregada d’emmagatzemar i gestionar la informació relativa als pacients, plans de recuperació i tractaments a aplicar. L’usuari final d’aquest element és el personal sanitari.

Dins aquest escenari, Límit ha realitzat 3 desenvolupaments:

  • Aplicació Web: Desenvolupament d’una aplicació de gestió de plans de rehabilitació destinada als metges i terapeutes ocupacionals.
  • Interoperabilitat Plataforma-Servidor. Connectivitat entre la plataforma p4h des de la qual els pacients realitzen la teràpia i el servidor que utilitza l’aplicació de gestió que planifica les teràpies.
  • Videojocs de Reconeixement de gestos. Implementació d’un plugin de reconeixement de gestos a través de vectors de moviments.

g_plan-320 play