respect

Adjudicació concurs de l’IBIT

Limit Tecnologies s’ha adjudicat el concurs de l’IBIT pel desenvolupament d’una aplicació de gestió de plans de rehabilitació mitjançant videojocs.  Aquest projecte  pretén crear un sistema que permeti a les persones amb discapacitats realitzar exercicis, en forma de videojocs des de el seu domicili per estimular la mobilitat de parts del cos i funcions cognitives.