respect

Juliol 2010 – GestOli

Limit Tecnologies realitzarà l’ampliació del projecte GestOli. Aquest projecte ha sigut desenvolupat per la Fundació Ibit en col·laboració amb el Govern Balear i el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Oli de Mallorca i és una aplicació de gestió del procés de producció d’oli de les tafones i envasadores adscrites a la DO Oli de Mallorca.

Els objectius principals del projecte són:

  • Adaptació de l’aplicació a les noves necessitats detectades
  • Incorporació d’un mòdul de tramitació desenvolupant a partir de SISTRA
  • Implantació del sistema en el sector i aprovisionament d’equipament