respect

Juny 2010 - AD Ajuntament de Campos

Limit Tecnologies amb col.laboració de IN2 s’adjudiquen aquest concurs. Els objectius del projecte consisteixen principalment en la implantació d’un conjunt d’eines tecnològiques adreçades a :
a) Oferir informació sobre els serveis que ofereix l’Ajuntament de Campos i la Mancomunitat Migjorn de Mallorca.
b) Permetre la presentació de sol•licituds i recepció de notificacions pel mitjà telemàtic.
c) Millora i modernització de la gestió interna.