respect

Maig 2010 AD Ajuntament de Manacor

Limit Tecnologies amb col.laboració de IN2, guanyadors d’aquesta licitació. Es tracta d’un projecte de modernització tecnològica i adaptació de la llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics de l'Ajuntament de Manacor.
Els objectius del projecte consisteixen principalment en la implantació d'un conjunt d'eines tecnològiques adreçades a: oferir informació sobre els serveis que ofereix l'Ajuntament de Manacor, permetre la presentació telemàtica de sol•licituds i la notificació telemàtica, i la millora i modernització de la gestió interna.