respect

Gener 2010 - AD Municipal al Consell de Mallorca

Limit Tecnologies amb col.laboració de IN2 s’adjudican el concurs “AD Municipal al Consell de Mallorca “. L’objecte d’aquest contracte és la creació d’una extranet de tramitació municipal que permeti agilitar la tramitació electrònica entre les administracions local, en concret entre els ajuntaments i el Consell de Mallorca, utilitzant eines basades en estàndards oberts i programari lliure.
cim