respect

Gener 2010 - Sistema de Telecontrol de la Xarxa d’Aigua Potable de Santa Ponça

Limit ha realitzat l’Implantació d’un sistema de telecontrol de la xarxa d’aigua potable del municipi de Santa Ponça, que permet la monitorització dels dos dipòsits de subministrament, el lliurament d’aigua de Calvia2000 i els dotze sectors actuals de la xarxa, amb control de pressió i cabal. També permet el telecomandament de les bombes d’impulsió de les diferents estacions i la generació automatitzada d’alarmes telefòniques. La informació que recullen aquests equips és visualitzada a la central d’ATERCA, empresa concessionària del servei, i servida en format web.


aterca.r