respect

Pla estratègic

En el nostre afany per fer una empresa millor, hem desenvolupat i implantat un pla estratègic per al període 2010 - 2012, on hem donat protagonisme a les següents línies estratègiques:

  • Creixement: La nostra empresa necessita saber respondre a l'entorn cada vegada  més globalitzat i amb major pressió competitiva, a través de l'increment de quota de mercat i l'expansió geogràfica fora de les nostres illes i fronteres.

  • Qualitat: Creiem que hem d'invertir i promoure la millora contínua de nostres processos interns per ser més eficients i oferir millors productes i serveis als nostres clients.

  • Innovació: Una empresa de tecnologia com la nostra està obligada a mantenir un elevat coneixement de les últimes tecnologies, nosaltres volem anar més enllà i sistematitzar la innovació com un eix del nostre futur creixement mitjançant l'anàlisi, desenvolupament i implantació de noves tecnologies i productes que ens permetin ser més competitius i satisfer millor la demanda dels nostres clients.

  • Canvi cultural: Busquem convertir-nos en una "Learning Organization" (Organització que aprèn) és a dir: Orientació cap a la satisfacció del client, lideratge, equips autodirigits, desenvolupament i participació dels empleats en la identificació i resolució de problemes, permetent a l'organització experimentar de manera contínua, millorar i incrementar el seu coneixement i capacitats.


Missió

En Limit pretenem que la nostra missió aglutini la raó de ser de la empresa, entesa com:

Ser un referent tecnològic amb solucions personalitzades i el compromís d'estar a prop dels nostres clients

Volem mantenir i ampliar el nostre lideratge en determinats nínxols de mercat convertint-nos en veritables referents, aportant a cada client solucions personalitzades a les seves necessitats i comprometent-nos a aquesta proximitat que permeti als clients treballar d'una manera més fàcil amb nosaltres, arribant a uns nivells més alts de satisfacció.


Els nostres Valors

- Orientació al client
- Treball en equip
- Proactivitat
- Implicació