Aviso de cookies

Usamos cookies propias de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Si continuas navegando en esta página, consideramos que aceptas su uso en los términos indicados en la Política de Cookies

respect

Control de presència i horari

Introducció

Limit Tecnologies ha realitzat pel Consell de Mallorca la implantació d'un sistema de Control de Presència i Horari dels seus treballadors.

Logo_Consell_Mallorca
 

Problema
El Consell de Mallorca necessitava una eina que li permetés el seguiment dels seus treballadors en els temes de presència als diferents edificis o centres de treball de l'organisme, i d'horari. El sistema havia de resoldre, entre d'altres, dos problemes principals: per una banda, la dispersió geogràfica dels edificis del Consell arreu de l'Illa i, per altra banda, la dispersió de funcionalitats dels treballadors del Consell, amb multiplicitat de funcions i horaris.

Anàlisi alternatives i solució recomanada
Es tractava de trobar una sistema tecnològic que permetés el control dels accessos dels treballadors als diferents edificis del Consell, però amb una plataforma de comunicacions que contemplés aquesta diversitat i permetés, aprofitant diferents sistemes i tecnologies de comunicació, la centralització de la informació.
D'altra banda, s'havia de crear una plataforma informàtica per gestionar aquesta informació i posar-la a disposició dels diferents treballadors dels Consell segons el seu perfil d'accés al sistema (cap de recursos humans, caps de treballadors i treballadors finals), a més de donar-li connectivitat a altres sistemes informàtics del Consell, com ara la gestió de nòmines.

Implantació
La identificació dels treballadors del Consell es va resoldre amb targetes identificatives, utilitzant diferents tecnologies (xip, RFID). El control de l'accés als llocs de feina es va aconseguir instal·lant als diferents edificis i centres del Consell lectors de targetes que permetien la identificació dels usuaris a l'inici i al termini de la jornada laboral, així com una interacció que permet la introducció d'incidències al sistema. Aquests dispositius disposen d'un mòdul de comunicacions adaptat a la tecnologia de cada centre de treball (xarxa IP, mòdem) i que comunica la informació en temps real cap al servidors centrals del Consell.

Tabla_Consell_Mallorca

Resultats
La plataforma de gestió que es va crear permet, en línies generals, la gestió horària dels treballadors, el seguiment per part dels caps de departament i la consulta dels treballadors de la informació particular de cada un d'ells.